travelling

 • 61travelling-wave coefficient — bėgančiosios bangos faktorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. travelling wave coefficient; travelling wave factor vok. Wanderwellenkoeffizient, m rus. коэффициент бегущей волны, m pranc. taux d’onde progressive, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 62travelling-wave factor — bėgančiosios bangos faktorius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. travelling wave coefficient; travelling wave factor vok. Wanderwellenkoeffizient, m rus. коэффициент бегущей волны, m pranc. taux d’onde progressive, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 63travelling salesman problem — noun The problem in combinatorial optimization in which, given a number of cities and the costs of travelling from one to the other, it is required to determine the cheapest route that visits each city once and then returns to the initial city …

  Wiktionary

 • 64travelling standard — kilnojamasis etalonas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dažniausiai specialios konstrukcijos iš vienos vietos į kitą pernešamas ar pervežamas etalonas, pvz., nešiojamasis cezio dažnio etalonas. atitikmenys: angl.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 65travelling wave coefficient — bėgančiosios bangos koeficientas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, lygus perdavimo linija sklindančios bangos elektrinio arba magnetinio lauko stiprio mažiausiosios ir didžiausiosios amplitudės dalmeniui.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 66travelling detector — detektorinis zondas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektrinio lauko stipriui bangolaidyje matuoti skirtas zondas, kuriame yra detektorius. atitikmenys: angl. travelling detector vok. mitlaufender Messleistungsdetektor …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 67travelling domain — judrusis domenas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. mobile domain; moving domain; travelling domain vok. Laufdomäne, f; wandernde Domäne, f rus. бегущий домен, m pranc. domaine mobile, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 68travelling field — slenkamasis laukas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. travelling field vok. Lauffeld, n; Wanderfeld, n rus. бегущее поле, n; перемещающееся поле, n pranc. champ d’ondes progressives, m; champ mobile, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 69travelling standard — kilnojamasis etalonas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. travelling standard vok. Reisenormal, n rus. перемещаемый эталон, m pranc. étalon voyageur, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 70travelling-wave laser — bėgančiosios bangos lazeris statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. travelling wave laser vok. Wanderfeldlaser, m; Wanderwellenlaser, m rus. лазер бегущей волны, m pranc. laser à onde progressive, m …

  Fizikos terminų žodynas